Digitale tvillinger

Integrasjon mot BIM modeller

På Universitetet i Sør-øst Norge(USN), campus Bakkenteigen, har de et laboratorium med mekaniske installasjoner som de har laget en Building Information Model (BIM) av. På samme sted har Nordigi installert en Multinode og en rekke Dataloggere som overfører sensorinformasjon fra ulike målepunkter.

Tanken her er at studentene skal lage et program som henter inn data fra API'et til Nordigi Mobility og vise verdiene i BIM modellen i sann tid. På denne måten kan de simulere prosesser i på server og sammenlikne verdien med de som sensorene registrerer på de fysiske målepunktene. På denne måten kan studentene få kunnskap om programmering og hvordan digitale tvillinger kan benyttes til å optimalisere prosesser.

Dette viser hvordan man på en enkel måte kan integrere Nordigi sin datatransport med tilhørende sensorikk inn mot både tredje part- og egne løsninger.

Kontakt Oss

NORDIGI AS

Tønsberg Gressbane,
Trudvangveien 67,
3117 Tønsberg, Norway

crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram