Felttest i krevende omgivelser

Trådløs kommunikasjon i havbruk

Trådløs teknologi kan benyttes til så mangt og innenfor mange områder. Sammen med vår samarbeidspartne, Fosstech og Jatronic, har vi skapt nysgjerrighet innenfor fiskeri og havbruk om hva man faktisk kan bruke denne teknologien til. Med dette som utgangspunkt har vi sammen satt i gang et par prosjekter hvor vi gjør en del grunnleggende tester, men også hvor vi ser på mulige anvendelsesområder.

Med utgangspunkt i Nordigi Datalogger og Multinode har vi gjort rekkeviddetester til havs under feltforsøk i regi av Havforskningsinstituttet. For å få dette til ble Dataloggerne støpt inn i et polymer som er slagfast og støtabsorberende, samtidig som den er åpen for radio signalene fra Bluetooth Low Energy (BLE). Dette gjør de små og rimelige enhetene særdeles anvendelige på steder hvor man kan ønske å måle avstand til enheten, bevegelser og andre forhold under krevende forhold.

Med bakgrunn i de lovende resultatene vi har fått fra disse testene ønsker vi nå å se videre på muligheten for konkrete applikasjoner for denne teknologien innen fiskeri og havbruk. I tillegg til å gjøre eksisterende løsninger mer fleksible vil det ogå bidra til å øke sikkerheten til fiskerene. Den første bestillingen av en slik løsning har allerede kommet fra Havforskningsinstituttet og viser hvordan Nordigi med sin kunnskap kan bidra til en "short time to market" ved hjelp av tilpassning av eksisterende produkter. Samtidig får vi i disse prosjektene verdifull erfaring som i neste omgang vil øke kompetansen vår på trådløs teknologi. 

Kontakt Oss

NORDIGI AS

Tønsberg Gressbane,
Trudvangveien 67,
3117 Tønsberg, Norway

crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram