Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT).

Det er mange årsaker til en økende oppmerksomhet rundt IoT. En av årsakene og kanskje hovedfaktoren til økt fokus rundt begrepet IoT, må ses i sammenheng med konvergensen mellom IT og OT (Operational Technology) og utviklingen av industriell IoT.

Fordi IoT også involverer et sterkt forbrukerelement påvirket av menneskelige og samfunnsmessige dimensjoner, vil nivåhevingen på generelle allmennkunnskap om IoT antageligvis ikke bli tilegnet gjennom industrielle IoT. Derfor vil økningsgraden og tilgjengeligheten, av flere forbrukerrelaterte IoT løsninger, innvirke på allmenn forståelse av IoT.

Forutsigelser

Prognosene spriker når det gjelder forutsigelser angående forventet størrelse og utvikling av det globale volumet vedrørende IP-aktiverte IoT-enheter, men de fleste analytikerne er enig om at veksten vil være formidabel og akselererende. Derfor kan nok de fleste prognosene oppleves som svimlende både i forhold til antall enheter men også i forhold til dataene de vil generere.

I dag er det om lag 10 milliarder forskjellige elementer koblet til internett, og det har foreløpig i 2017 globalt blitt tilkoblet ca. en million nye IoT enheter hver time. Anslagsvis forventes det av de fleste prognoser at størrelse på ”IoT verden” innen 2025 vil være et sted mellom 80 og 100 milliarder tilkoblede IoT-enheter. Som en kuriositet beregnes verdens befolkning til å være på ca 8 milliarder i 2025.

Til tross for at det er en realitet og et faktum at IoT er i bruk i mange områder, er de fleste av dagens IoT prosjekter fortsatt i en tidlig pilotfase, og det er derfor relativt trygt å påstå at verden så vidt har begynt å ta i bruk IoT.

Forventning

Sett i en bredere kontekst vil kanskje det viktigste være hvilke forventninger som vil bli innfridd med effekten og opplevelsen av en voksende IoT verden, og ikke så mye betydningen av vekstraten og størrelsen av tilkoblede IoT enheter.

Vil IoT innfri forventningene? Sett ut i fra et kritisk dataaspekt hvor all data skal bli analysert, omgjort til handlinger, kunnskap, økt produktivitet, bedre prosesser, samfunnsmessige forbedringer, innovative forretningsmodeller etc., er det ikke til å unngå at det vil ligge utfordringer i ”krysset” mellom tilkoblede IP-aktiverte enheter, datainformasjon, mennesker og prosesser. Samtidig forventes det på sikt at IoT som begrep og konsept vil forsvinne, og bare bli en del av en ny ”normal”. Det vil imidlertid gå mange år før verden kommer dit.

En ting er de fleste IoT aktørene enig om; ”ut i fra et digitalt universperspektiv vil opplevelsen og effekten av IoT mest sannsynlig bli helt fantastisk”. Uavhengig av ulike spådommer er en annen ting også ganske innlysende; ”det er fortsatt mye som kan kobles sammen”. Sannheten er nok at vi bare får vente og se hvor akselererende IoT utvikling blir, for den er allerede akselererende.