Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT).

IoT har mange bruksområder. For å skille mellom de mange brukstilfeller og situasjoner hvor IoT er, og potensielt vil være, er det blitt vanlig å skille mellom industriell IoT (IIoT), forbruker IoT (CIoT), internett av alt (IoE) og til slutt internett og roboter (Internet of Robotic Things - IoRT).

I noen tilfeller vil disse bruksområdene overlappes. Derfor er ingen av disse terminologiene eksakte og ”perfekte”, og for noen kan disse termene derfor fremstå som litt mer forvirrende enn avklarende.

Industriell IoT

IIoT tar utgangspunkt i det industrielle internett-området som muliggjør intelligente industrielle operasjoner basert på datainformasjon, og IIoT må ses i sammenheng med teknologi-integrasjon og konvergens mellom to teknologiske verdener - IT (informasjonsteknologi) og OT (operativ teknologi).

Hvilke segmenter er dekket inn under IIoT?

Innenfor IIoT tenker hovedsakelig de fleste på "tunge" segmenter som produksjon, forsyningskjeden, energi, miljø og sikkerhet, men det er også riktig å legge til ”mindre tunge” bruksområder som smarte byer/bygninger, e-helse, og landbruk for å nevne noen.

Som nevnt kan det noen ganger være vanskelig, om ikke umulig, å skille mellom hva som er IIoT og CIoT, men typiske brukstilfeller for IIoT er for eksempel; smarte trafikkløsninger i smarte byer, intelligente industrielle maskin- og kontrollapplikasjoner, tilstandsovervåkning, etc. Bruksområder hvor det er normalt å fokusere på kontinuitet, effektivitet, kostnadsreduksjoner og prediktive analyser.

Industriell IoT er relatert til Industri 4.0, men hva er hva:

”Alle IoT-applikasjoner i Industri 4.0 er former for IIoT, men ikke alle former eller bruksområder innen IIoT handler om segmenter som er kategorisert som Industri 4.0.”

Muligheter og fordeler - utfordringer og barrierer

Det er viktig å vite at IIoT ikke bare handler om prediksjon, optimalisere effektivitet og å redusere kostnader. Bedrifter har også en mulighet til å realisere viktige transformasjoner og kan også avdekke nye forretningsmuligheter takket være IIoT.

Mange bedrifter har allerede startet IIoT anskaffelse, noen bedrifter er i vurderingsfasen, mens andre på grunn av ulike utfordringer og barrierer ikke har startet IIoT prosessen.

Usikkerhet og barrierer relatert til IIoT handler ofte om for eksempel hensynet til:

 • Engstelse for brudd på datasikkerhet
 • Utfordringer med interoperablitet og begrensninger med kompatibilitet.
 • Markedet/bransjer har mangel på generell IoT bevissthet.
 • Usikkerhet ved overgangsforløpet til ny teknologi. Motstandsgrad mot endringer, hvilken endringskultur er etablert?
 • Forstår ikke de potensielle fordelene med IIoT.
 • Prisforvirring og kostnadsutfordringer.

Allikevel er det på grunn av stor kapitaltilgang og høy investeringslyst at IIoT er innovasjonsmotoren og det viktigste utviklingsfeltet innen IoT.

Forskjellige forutsigelser tilsier at de bedrifter som klarer å håndtere den industrielle datautfordringen og forstår IIoT fordelene utover det åpenbare, har en gylden mulighet til å være innovative, dvs. de vil etablere sterke konkurransefortrinn og de vil til og med kunne skape helt nye forretningsmodeller sett i et Industri 4.0 perspektiv.

Muligheter og fordeler med IIoT kan eksempelvis være:

 • Forbedrer produktivitet og operativ effektivitet, ved blant annet redusert nedetid.
 • Skape ny forretningsmuligheter.
 • Maksimerer utnyttelse og reduserer livssykluskostnader for eiendeler.
 • Øke evnen til å selge produkt som en tjeneste.
 • Forbedrer arbeidstakernes sikkerhet.
 • Forbedring av prosessen produktinnovasjon.
 • Økt og bedre forståelse av kundenes etterspørsel.