Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

”Vi leverer sensorløsninger med informasjon fra målepunkt til bruker. Vårt mål er å gjøre all data fra flere enheter og steder umiddelbart tilgjengelig.

Nordigi - We make Internet of Things® (IoT). Nordigi AS er et selskap med utspring fra den tekniske inkubatoren Silicia på forskningsparken i Vestfold. Vi har høy teknisk kompetanse etter mange års erfaring fra utviklingsavdelingene til en rekke høyteknologiske bedrifter i Hortensregionen. Vi vet derfor mye om hva som skal til for å komme frem til et bra produkt samt at vi aldri gir oss før kunden er 100% fornøyd.

Vår teknologi

Vår teknologi er basert på distribuerte I/O og sensorløsninger også kalt IoT - en slags videreføring av opprinnelige M2M løsninger i en mer fleksibel utførelse. Ofte sliter man litt med å definere hva dette er; noen kaller det en ny teknologi mens andre definerer det som en service. Vi lar andre bestemme dette, men tenker på det som en måte å gjøre informasjon tilgjengelig for brukeren uansett hvor han befinner seg.

Vår teknologi skal bidra til at norske og internasjonale bedrifter får styrket sin konkurransekraft i lys av et økende krav til effektivisering, produktkvalitet og prediksjon. De skal med våre IoT løsninger være bedre forberedt på fremtidige teknologiske og industrielle utfordringer som ligger i begrepene Industri 4.0 og IIoT (Industrial Internet of Things).

Ekstra fleksibilitet og mobilitet med vår skytjeneste

Med Nordigi MOBILITY skytjeneste tilbyr vi en komplett mobil løsning for kontroll og overvåking av sensor data. Ved hjelp av en plug-in skrevet for de mest vanlige kontrollsystemene på markedet, har vi mulighet til å kople oss til kundens eksisterende system og på den måten tilby ekstra fleksibilitet og mobilitet. "Vi begynner med den teknologien du har".

 

Nordigi - We make Internet of Things, NarrowBand IoT

 

Kommende lanseringer

I løpet av neste halvår vil vi lansere Nordigi NEXUS IoT MultiNode, som har en generisk I/O del som støtter de fleste serielle grensesnitt i tillegg til å inneholde et sett med sensorer, en lavenergi RF modul samt WiFi. Med denne koplet til Nordigi MOBILITY vill man ha uendelige muligheter til å styre og overvåke hva det enn måtte være. Her er det nesten bare fantasien som setter begrensninger. Det fysiske formatet vil kun være på størrelse med en fyrstikkeske, og den vil hovedsakelig benytte komponenter optimalisert for lavt strømforbruk. Grunntanken er at det ikke alltid er tilgang på strøm der hvor man ønsker å foreta målinger. Derfor er muligheten for batteridrift viktig i våre løsninger.

Skreddersyr

Selv om vi har en portefølje med egne produkter, så har vi god erfaring med å samarbeide med kunden og komme frem til gode løsninger. Vi har flere års erfaring med konsulentvirksomhet og jobber i konkrete prosjekter hvor vi skreddersyr løsninger basert på vår teknologi etter kundens ønsker.

Våre ansatte

Jan Gustav Heber - CEO & Co-founder

Har en Europeisk Master Degree i Electronics- and Microprosessor Engineering fra University of Glasgow, Scotland, etterfulgt av en Ph.D i Image and Signal Processing. Over 16 års erfaring fra utviklingsmiljøet til flere høyteknologiske bedrifter. Har de siste årene etablert seg som gründer ved inkubatoren Silicia, Forskningsparken i Vestfold. Vært engasjert i flere konsulentoppdrag i denne tiden, ved siden av å jobbe med egen teknologi.
Kontakt informasjon...

Jon Waage - CTO & Co-founder

Har over 30 års erfaring som prosjekt ingeniør, ingeniør, elektronikkansvarlig fra bl.a. Simrad Subsea (nå Konsberg Maritime), Fugro Survey og Lilaas AS med fagområder innen prosjektledelse, elektronikk utvikling, kretskortkonstruksjon, kretskortutlegg og emc tester. Har en Bachelor i Teleteknikk fra Gøteborgs Tekniske Institutt.
Kontakt informasjon...

end faq