Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Dine sensordata på mobile enheter

Komplett mobil løsning for kontroll og monitorering av all sensordata.

Nordigi MOBILITY Skytjeneste sørger for at dine sensordata blir tilgjengelig på alle mobile enheter gjennom en nettleser. Løsningen henter data fra dine eksisterende sensorer og distribuerer de til våre servere. Dine øyeblikksverdier og historiske data blir så tilgjengelig for visualisering via alle nettlesere. Tjenesten leveres med alarmfunksjonalitet gjennom e-post, Twitter og SMS.

Du kan selv sette opp grupper av dataverdier, og administrere brukertilgang via vårt webbaserte konfigurasjonsverktøy.

Systemet krever liten investering i hardware eller infrastruktur, og sikkerheten på ditt eksisterende nettverk ivaretas ved at enhetene kobler seg til våre cloud servere for lesing av data.

Det eneste som kreves er installering av en datatjeneste hos kunden som leser kundens sensordata og sender de til Nordigi periodisk. Nordigi MOBILITY Skytjeneste bruker HTTPS/SSL for sikker kommunikasjon med kundens systemer. Nordigi har en generell datatjeneste tilgjengelig som kan koble seg til ulike industrielle kontrollsystemer, som f.eks. ulike SCADA og OsiSofts PI systemer.

Last ned vår CitectSCADA Nordigi Mobility brosjyre.

Last ned vårt foredrag Nordigi Mobility Skyløsning – Client in the sky. (Enkel tynnklientløsning for CitectSCADA).

Mer om egenskapene til Nordigi Mobility Skytjeneste.

Demo klikk her.