Nordigi AS, click for home. Nordigi AS, click for home.

Mandag - Fredag
08.00 - 16.00
 +47 959 23 610

Nordigi - We make Internet of Things

Forskningsavdelingen hos Statoil i Porsgrunn driver med testing av nye løsninger for f.eks. bruk på plattformer. De arbeider med overvåkning/testing av utstyr i Porsgrunn før det kan tas i bruk offshore. Før hardwaren/softwaren skal tas i bruk må den ha gjennomgått omfattende tester, det vil si at software og hardware kjøres 24-7 over lengre perioder.

Staben er avhengig av kontinuerlig overvåkning for å avdekke eventuelle feil og mangler. Dette for å være sikker på at når systemer skal tas i bruk, så skal de være 100% iht. organisasjonskrav og standard. Problemet deres var at de ikke hadde mulighet til å overvåke 24-7 pga arbeidstider. De var dermed avhengig av å dra tilbake til arbeidsplassen etter arbeidstid for å sjekke om alt var i orden/eventuelt for å rette opp i feil.

Før de fikk Nordigi MOBILITY Skytjeneste løsningen var det mye tid som gikk med til reising, telefoner og e-post for å sjekke status. Med Nordigi sin løsning installert kan de nå følge testingen til enhver tid. Nå får de alarmer på viktige hendelser på mobile enheter, og kan følge utviklingen uansett hvor de er. På jobb, hjemme, i butikken, ferie/helger, etc. I Porsgrunn samles måleverdier fra forsøkene inn i en Osisoft PI prosess-database. Nordigi henter relevante måleverdier fra PI og sender disse til Nordigi databasen via Internet og sikre linjer (HTTPS/SSL). Nordigi vil sjekke måleverdiene og evt. sende e-post eller Twitter meldinger når noe er galt. Nordigi MOBILITY er en skyløsning som kun krever at du har internett tilgang, dvs. at du kan benytte mobile enheter(iPhone, Android, lesebrett, etc.) eller logge inn via en webleser(Chrome, Firefox, etc.) for å ha tilgang til viktig informasjon og alarmer.

Nordigi MOBILITY er enkelt å lære, enkelt å bruke. En administrator vil enkelt kunne konfigurere hvilke data som skal være synlig via Nordigi.

Det vil si:

  • Lage egne grupper for utvalgte data.
  • Velge hvem brukere som skal ha tilgang til ulike data.
  • Sette regler og definere varslingskanaler for alarmering, etc.