Prosessovervåking og alarmering

Sellikdalen renseanlegg

Ved Selllikdalen Renseanlegg, Kongsberg, benyttes et SCADA system for full oversikt av prosesser i anlegget. For å få tilgang til dataene på en mobil løsning har Kongsberg Kommune valgt Nordigi Mobility for å enklere kunne overvåke prosessene. 

Samtidig har Nordigi tilpasset sin Multinode til en H2S (Hydrogensulfid) sensor. H2S er en kontinuerlig risikofaktor i kommunale renseanlegg, og som har en maksgrense i arbeidsatmosfære på kun 5 ppm. ( 1% = 10.000 ppm). Koplet opp mot Nordigi Mobility kan Sellikdalen Renseanlegg få alarmer dersom H2S skulle oppstå i anlegget. Ved å sjekke trend data bakover i tid, opp til en uke bakover som direkte oppslag, vil eventuelle gassdannelser lett kunne sees opp mot øvrige aktiviteter i anlegget.

På den måten får de som har ansvar for drift tilgang på all informasjonen de ønsker på mobiltelefonen gjennom et felles brukergrensesnitt. 

Kontakt Oss

NORDIGI AS

Tønsberg Gressbane,
Trudvangveien 67,
3117 Tønsberg, Norway

crossmenuarrow-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram